top of page

Digital Item Policy

Digitaal Item Beleid - Cyberon Security Services

Algemeen:

1.1: Dit beleid beschrijft de voorwaarden met betrekking tot de aanschaf, levering en het gebruik van digitale items geleverd door Cyberon.
Aankoop van Digitale Items:

2.1: Klanten kunnen digitale items aanschaffen via de aangewezen kanalen op de Cyberon-website of andere geautoriseerde platforms.
2.2: Betaling voor digitale items moet plaatsvinden volgens de opgegeven betaalmethoden.
Levering van Digitale Items:

3.1: Digitale items worden elektronisch geleverd aan de klant via de aangegeven downloadlinks of andere relevante methoden.
3.2: De levering vindt plaats zodra de klant toegang heeft tot de digitale items.
Gebruiksrechten:

4.1: Klanten verkrijgen een niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om de digitale items te gebruiken voor persoonlijk of intern zakelijk gebruik, zoals gespecificeerd in de aankoopvoorwaarden.
4.2: Het is klanten niet toegestaan de digitale items te wijzigen, te distribueren of te gebruiken voor commerciële doeleinden zonder schriftelijke toestemming van Cyberon.
Terugbetalingen en Retourneringen:

5.1: Digitale items zijn over het algemeen niet retourneerbaar of restitueerbaar, behalve zoals vereist door de geldende wet- en regelgeving.
5.2: Terugbetalingen kunnen worden overwogen in geval van aantoonbare gebreken in de geleverde digitale items.
Beveiliging en Risico's:

6.1: Klanten zijn verantwoordelijk voor het veilig bewaren van de ontvangen digitale items en het nemen van passende maatregelen om ongeautoriseerd gebruik te voorkomen.
6.2: Cyberon is niet aansprakelijk voor verlies, schade of ongeoorloofd gebruik van digitale items na levering.
Technische Ondersteuning:

7.1: Indien technische ondersteuning is inbegrepen, wordt deze verleend volgens de voorwaarden zoals gespecificeerd in de aankoopvoorwaarden.
Wijzigingen in het Digitaal Item Beleid:

8.1: Dit beleid kan worden bijgewerkt. Klanten worden op de hoogte gebracht van wijzigingen via onze website of directe communicatie.
Contactgegevens:

9.1: Voor vragen of opmerkingen over dit beleid kunnen klanten contact opnemen via de verstrekte contactgegevens.

bottom of page