top of page
  • Kevin

Online Bedrijfsbeveiliging en Encryptie: Een Cruciale Combinatie

Stel je voor dat je een belangrijk bedrijfsbericht wilt versturen en je wilt er zeker van zijn dat niemand behalve de beoogde ontvanger het kan lezen. Hoe zou je dat doen? Het antwoord is eenvoudig: encryptie.


Encryptie, ook wel codering genoemd, transformeert gewone tekst in een gecodeerde taal die alleen iemand met de juiste sleutel kan decoderen. Het wordt gebruikt om communicatie te beveiligen, gevoelige informatie te beschermen en datalekken te voorkomen. Encryptie wordt routinematig gebruikt in het dagelijks leven op manieren die je misschien niet eens opmerkt, zoals het beveiligen van je creditcardgegevens bij online aankopen.

In dit artikel worden de theorieën, soorten en praktische toepassingen van encryptie besproken die onze digitale wereld veilig houden.


Wat is Encryptie? 


Encryptie is het proces van het coderen van leesbare tekst naar een veilige code. Het is een fundamentele technologie om informatie te beveiligen tegen ongeautoriseerde toegang.

Historisch gezien werd het gebruikt in spionage en oorlogstijd voor gevoelige communicatie, maar de meer bekende toepassingen zijn tegenwoordig gericht op online gegevens.

Persoonlijke informatie, financiële gegevens en vertrouwelijke documenten die online worden gedeeld, moeten worden versleuteld om ze goed te beveiligen tegen cybercriminaliteit.


Een Uitleg Over Encryptie 


Encryptie maakt gebruik van een formule die een “versleuteling” of een encryptie-algoritme wordt genoemd en die ervoor zorgt dat iemand die probeert informatie te onderscheppen die over een digitale ruimte wordt gecommuniceerd, de werkelijke inhoud niet kan lezen.

Encryptie ontsluit informatie alleen voor de beoogde ontvanger door gebruik te maken van een speciale sleutel die alleen hun apparaat heeft. Iedereen zonder deze sleutel kan het bericht niet goed ontsleutelen.

Wat is Encryptie in Bedrijfsbeveiliging?


Encryptie is een pijler van veel bedrijfsbeveiligingsprotocollen en -procedures. Als cyberaanvallers bijvoorbeeld je netwerk binnendringen, kan gemakkelijk toegankelijke persoonlijke en vertrouwelijke informatie worden gestolen en worden vastgehouden voor losgeld of verkocht aan de hoogste bieder.

Als je apparaat echter alleen versleutelde informatie opslaat, worden de gegevens waartoe hackers toegang krijgen onbruikbaar, omdat ze deze niet kunnen lezen zonder de juiste geheime sleutel.

Veel regelgevingen vereisen nu versleuteling als onderdeel van hun set bedrijfsbeveiligingsstandaarden. Dit geldt vooral voor organisaties die persoonlijke privégegevens opslaan, zoals financiële instellingen en instellingen in de gezondheidszorg.


online bedrijfsbeveiliging

Wat is het Doel van Gegevensversleuteling? 


Het fundamentele doel van versleuteling is het beschermen van gevoelige informatie tegen inzage door onbevoegden. Het versleutelen van communicatie helpt je om de vertrouwelijkheid van gegevens te handhaven tijdens overdracht en opslag.

Dit is vooral belangrijk voor mensen en organisaties waarvan de privégegevens bijzonder gevoelig of vertrouwelijk zijn, zoals banken, zorgverleners, militaire organisaties, energiebedrijven en verzekeringsmaatschappijen.

Data-encryptie stelt dit soort organisaties in staat om persoonlijke informatie op een veilige manier te bewaren, zodat je identiteit niet in gevaar komt. Ook gewone mensen willen hun informatie misschien wel beschermen.

Encryptie voorkomt dat er met je informatie geknoeid wordt. In een digitaal tijdperk waarin vertrouwen veelal ontbreekt, kan encryptie je een veiliger gevoel geven dat de informatie die je verstuurt en ontvangt authentiek is. Het verbeteren van de integriteit en authenticiteit van gegevens is een ander belangrijk voordeel van encryptie.


Soorten Gegevensversleuteling 


Er zijn veel verschillende soorten versleuteling, elk met verschillende niveaus van beveiliging en bruikbaarheid. Laten we eens kijken naar de meest voorkomende vormen van versleuteling en de voor- en nadelen van elk van hen.


  • Symmetrische Versleuteling 


Bij symmetrische versleuteling wordt een enkele encryptiesleutel gebruikt om informatie te versleutelen en te ontsleutelen. Dit betekent dat de sleutel gedeeld moet worden met zowel de persoon die de informatie verstuurt als de persoon die de informatie ontvangt.

Symmetrische versleuteling kan worden gemaakt met een blokalgoritme of een stream algoritme. Met een blokalgoritme gebruikt het systeem een unieke geheime beveiligingssleutel om vaste lengtes bits in blokken te versleutelen. Een stream algoritme daarentegen bewaart de versleutelde gegevens niet in het geheugen, maar versleutelt ze terwijl ze binnenstromen.

De voordelen van symmetrische versleuteling zijn dat het een zeer snelle vorm van versleuteling is en goed te gebruiken voor versleuteling in bulk. Symmetrische sleutels zijn echter moeilijk te beheren op grote schaal en kunnen de veiligheid van verzonden berichten verminderen als hun sleutelinformatie gelekt is.


  • Asymmetrische Versleuteling 


In tegenstelling tot symmetrische encryptie, gebruikt asymmetrische encryptie één sleutel voor het versleutelen van informatie en een aparte sleutel voor het ontsleutelen.

Asymmetrische versleuteling wordt ook wel public key versleuteling genoemd, omdat de sleutel voor het versleutelen van informatie publiekelijk beschikbaar is en door veel mensen kan worden gebruikt. Ondertussen heeft de persoon die het bericht ontvangt een corresponderende privésleutel die gebruikt wordt om het bericht te ontsleutelen.

Asymmetrische versleuteling wordt gebruikt in veel fundamentele internetprotocollen. Eén toepassing wordt gebruikt in Transport Layer Security (TLS) en Secure Sockets Layer (SSL).

Het is belangrijk om op te merken dat publieke sleutels die worden gebruikt bij versleuteling geen metadata verbergen, wat betekent dat informatie over van welke computer het bericht kwam of wanneer het werd verzonden beschikbaar zal zijn.

Het is ook een veel langzamere vorm van versleuteling. Interessant is dat een veelgebruikte vorm is om de symmetrische encryptiesleutel naar de ontvanger van een bericht te sturen.


Hashing


Hashing is een proces voor het toepassen van een algoritme dat invoergegevens omzet in een uitvoer met een vaste lengte. Dezelfde invoer zal altijd resulteren in dezelfde hash string uitvoer, dus het vergelijken van hash resultaten is nuttig voor het verifiëren van de integriteit van gegevens.

Voor beveiligingsdoeleinden kan gevoelige informatie worden gehasht en opgeslagen in “hash tabellen,” zoals wanneer een organisatie wachtwoorden in gehashte vorm opslaat in plaats van in platte tekst.

Hashing wordt vaak verkeerd gelabeld als een soort encryptie. Hoewel het een cryptografisch hulpmiddel is, wordt het niet beschouwd als encryptie, omdat gehashte informatie opnieuw gemaakt kan worden zonder een geheime sleutel.


Wat is een Versleutelingsalgoritme?


Ongeacht of je symmetrische of asymmetrische encryptie gebruikt, de uitgewisselde geheime sleutels moeten een algoritme gebruiken om informatie te versleutelen.

Deze algoritmes worden gemaakt met behulp van een wiskundige formule of een set regels. Met behulp van de specifieke wiskundige formule die is gemaakt voor dat type versleuteling, zet het algoritme platte tekst om in versleutelde tekst.

Deze algoritmes worden gemaakt met behulp van een wiskundige formule of een set regels. Met behulp van de specifieke wiskundige formule die is gemaakt voor dat type versleuteling, zet het algoritme platte tekst om in versleutelde tekst. Het gebruik van gestandaardiseerde algoritmen zorgt ervoor dat tekst altijd op een voorspelbare manier kan worden ontcijferd.

Er zijn verschillende versleutelingsalgoritmen, elk gebruikt voor verschillende doeleinden, industrieën of vereiste beveiligingsniveaus. Enkele van de meest gebruikte versleutelingsalgoritmen zijn:


  1. Data Encryption Standard (DES): Dit is een ouder symmetrisch sleutelblokcijfer dat in de jaren 70 werd ontwikkeld door IBM. Het werd oorspronkelijk gebruikt door de Amerikaanse overheid om privé-informatie te versturen en te ontvangen.

  2. Triple Data Encryption Standard (3DES): Dit is een verbetering van DES en gebruikt drie versleutelingsronden om een hoger beveiligingsniveau te bieden.

  3. Advanced Encryption Standards (AES): Dit is een symmetrisch versleutelingsalgoritme dat gebruik maakt van een bloksleutel om informatie te versleutelen en te ontsleutelen. AES wordt beschouwd als een van de veiligste versleutelingsmethoden van dit moment.

  4. RSA codering: Dit is een soort asymmetrische versleuteling, wat betekent dat je zowel een private als publieke sleutel nodig hebt om de verzonden informatie te ontsleutelen.

  5. Blowfish versleuteling: Dit is een ander symmetrisch-sleutel blokcijfer algoritme. Het is in de jaren 90 gemaakt om DES te vervangen.

Encryptie wordt elke dag gebruikt om verschillende gegevenstransacties online te beschermen. Je realiseert je misschien niet eens op welke plaatsen het wordt gebruikt. Enkele van de meest voorkomende toepassingen van encryptie zijn bestandsversleuteling, schijfversleuteling, e-mailversleuteling, encryptie in de cloud en end-to-end versleuteling.

Het fundamentele doel van versleuteling is het beschermen van gevoelige informatie tegen inzage door onbevoegden. Het versleutelen van communicatie helpt je om de vertrouwelijkheid van gegevens te handhaven tijdens overdracht en opslag. Dit is vooral belangrijk voor bedrijven waarvan de privégegevens bijzonder gevoelig of vertrouwelijk zijn, zoals banken, zorgverleners, militaire organisaties, energiebedrijven en verzekeringsmaatschappijen. In het kader van bedrijfsbeveiliging speelt encryptie een cruciale rol. Het helpt bedrijven om te voldoen aan verschillende normen voor gegevensbescherming en om de vertrouwelijkheid van hun klanten te bewaren.


Wil jij meer weten over databeveiliging en encryptie kijk dan even op onze website www.cyberon.nlonline bedrijfsbeveiliging

2 weergaven0 opmerkingen

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page