top of page

Retourbeleid

Retourbeleid - Cyberon Security Services

Algemeen:

1.1: Dit retourbeleid beschrijft de voorwaarden voor het retourneren en terugbetalen van diensten geleverd door Cyberon.
Terugbetalingen:

2.1: Cyberon biedt mogelijk terugbetalingen voor geleverde diensten in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving.
2.2: Terugbetalingen worden normaal gesproken alleen overwogen als er sprake is van aantoonbare gebreken in de geleverde diensten.
Aanvragen voor Retournering:

3.1: Klanten die een terugbetaling wensen, moeten een schriftelijke aanvraag indienen bij Cyberon.
3.2: De aanvraag moet specifieke details bevatten over de reden voor de retournering en alle relevante ondersteunende documentatie.
Beoordeling van Retouraanvragen:

4.1: Cyberon zal de retouraanvraag beoordelen en binnen een redelijke termijn reageren.
4.2: Het beoordelingsproces kan het verifiëren van de gemelde problemen en communicatie met de klant omvatten.
Goedgekeurde Retourneringen:

5.1: Bij goedgekeurde retourneringen zal Cyberon, naar eigen goeddunken, een terugbetaling verwerken of alternatieve oplossingen aanbieden.
Afwijzing van Retourneringen:

6.1: Retourneringen kunnen worden afgewezen als het gebrek niet aantoonbaar is of als de diensten consistent zijn met de overeengekomen specificaties.
Termijn voor Retouraanvragen:

7.1: Klanten moeten retouraanvragen indienen binnen een redelijke termijn na ontvangst van de diensten, tenzij anders vermeld in specifieke contractvoorwaarden.
Uitzonderingen:

8.1: In sommige gevallen kunnen uitzonderingen op dit retourbeleid worden overwogen op basis van individuele omstandigheden. Neem contact op voor verdere informatie.
Communicatie:

9.1: Alle communicatie met betrekking tot retourneringen moet schriftelijk plaatsvinden via de aangegeven contactgegevens.
Wijzigingen in het Retourbeleid:

10.1: Dit retourbeleid kan worden bijgewerkt. Klanten worden op de hoogte gebracht van wijzigingen via onze website of directe communicatie.
Contactgegevens:

11.1: Voor vragen of opmerkingen over dit retourbeleid kunnen klanten contact opnemen via de verstrekte contactgegevens.

bottom of page