top of page

Terms and Condition

Terms and Conditions - Phishing Test Services

Definities:

1.1 "Opdrachtgever": De organisatie die de phishing testdiensten aanvraagt.
1.2 "Cyberon": De aanbieder van de phishing testdiensten.
Scope van Diensten:

2.1: Cyberon zal phishing tests uitvoeren op verzoek van de opdrachtgever, gericht op het testen van de weerbaarheid van de medewerkers tegen phishingaanvallen.
Toestemming:

3.1: De opdrachtgever verklaart expliciet toestemming te geven voor het uitvoeren van de phishing tests op hun personeel.
Informatiebeveiliging:

4.1: Cyberon zal alle verzamelde gegevens strikt vertrouwelijk behandelen en zal geen toegang hebben tot gevoelige informatie van de opdrachtgever, behalve wat strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de phishing tests.
Verantwoordelijkheden van de Opdrachtgever:

5.1: De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het informeren van het personeel over de aankomende phishing tests en het doel ervan.
5.2: De opdrachtgever zal Cyberon voorzien van de nodige informatie over het personeel en eventuele specifieke eisen voor de uitvoering van de phishing tests.
Resultaten:

6.1: Cyberon zal een rapport genereren met de resultaten van de phishing tests, inclusief eventuele zwakke punten en aanbevelingen voor verbetering.
6.2: De opdrachtgever erkent dat de resultaten uitsluitend worden gebruikt voor interne doeleinden en niet worden gedeeld met derden zonder schriftelijke toestemming van Cyberon.
Aansprakelijkheid:

7.1: Cyberon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de phishing testresultaten.
7.2: De opdrachtgever aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor eventuele maatregelen die zij nemen op basis van de resultaten van de phishing tests.
Beëindiging:

8.1: Beide partijen behouden zich het recht voor om de dienst te beëindigen met een schriftelijke kennisgeving indien de andere partij in gebreke blijft met de voorwaarden van deze overeenkomst.
Wijzigingen:

9.1: Deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd en vereisen de handtekening van beide partijen.
Door gebruik te maken van de phishing testdiensten van Cyberon, stemt de opdrachtgever in met deze voorwaarden.

Terms and Conditions - Security Awareness Training Services

Definities:

1.1 "Opdrachtgever": De organisatie die de security awareness trainingen aanvraagt.
1.2 "Cyberon": De aanbieder van de security awareness trainingen.
Scope van Diensten:

2.1: Cyberon zal security awareness trainingen leveren aan het personeel van de opdrachtgever, gericht op het vergroten van bewustzijn en kennis over informatiebeveiliging.
Planning en Uitvoering:

3.1: De planning van de trainingen zal in overleg met de opdrachtgever worden vastgesteld.
3.2: Cyberon zal de trainingen op professionele wijze uitvoeren, gebruikmakend van interactieve methoden zoals quizzes, live voorbeelden, en competitieve elementen.
Intellectueel Eigendom:

4.1: Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het trainingsmateriaal blijven eigendom van Cyberon.
4.2: De opdrachtgever mag het verstrekte trainingsmateriaal alleen gebruiken voor intern gebruik en mag dit niet verspreiden buiten de organisatie.
Betaling:

5.1: De opdrachtgever zal de overeengekomen vergoeding voor de trainingen betalen volgens de afgesproken voorwaarden.
Annulering en Wijzigingen:

6.1: Annuleringen dienen schriftelijk te worden gemeld en zijn onderworpen aan de annuleringsvoorwaarden zoals overeengekomen tussen de partijen.
6.2: Wijzigingen in de planning moeten schriftelijk worden overeengekomen door beide partijen.
Vertrouwelijkheid:

7.1: Beide partijen zullen vertrouwelijke informatie die tijdens de trainingen wordt gedeeld, strikt vertrouwelijk houden.
Aansprakelijkheid:

8.1: Cyberon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade als gevolg van het gebruik van de verstrekte informatie tijdens de trainingen.
8.2: De opdrachtgever aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor het implementeren van de geleerde concepten en aanbevelingen.
Beëindiging:

9.1: Beide partijen behouden zich het recht voor om de dienst te beëindigen met een schriftelijke kennisgeving indien de andere partij in gebreke blijft met de voorwaarden van deze overeenkomst.
Wijzigingen:

10.1: Deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden gewijzigd en vereisen de handtekening van beide partijen.
Door gebruik te maken van de security awareness trainingen van Cyberon, stemt de opdrachtgever in met deze voorwaarden.

bottom of page